Uroczyste otwarcie Laboratorium Edukacyjnego ICDL(ECDL) w Olsztyńskiej Szkole Wyższej

03.04.2024

W dniach 17-18.02.2024 w Olsztyńskiej Szkole Wyższej w Olsztynie (OSW) odbyło się uroczyste otwarcie certyfikowanego Laboratorium Edukacyjnego ICDL(ECDL). W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Polskiego Biura ICDL: Adam Wieczorek – Ogólnopolski Koordynatora ICDL (OK ICDL), Paweł Zalewski – Koordynator Produktu eUrzędnik (KP), Hanna Pikus- Koordynator Regionalny ICDL (KR). Ważnym elementem spotkania było uroczyste przekazanie Certyfikatu Laboratorium ICDL(ECDL) oraz podziękowań za aktywne włączenie się uczelni wyższej OSW do ogólnoświatowego standardu programu ICDL, pani Rektor, dr Agnieszce Górskiej, prof. OSW. Istnienie certyfikowanego Laboratorium ICDL(ECDL) umożliwi studentom certyfikowanie umiejętności nabytych w toku studiów w postaci kwalifikacji potrzebnych na rynku pracy.

Ważnym punktem spotkania był element edukacyjny dla studentów i pracowników uczelni dotyczący dobrych praktyk wdrożenia międzynarodowych certyfikatów na uczelniach wyższych w Polsce i na świecie nakreślony przez Pana Adama Wieczorka OK ICDL. Natomiast Pan Paweł Zalewski KP eUrzędnik przedstawił aktualne zmiany w elektronicznej administracji oraz opisał usługi istniejące w administracji mobilnej. Część praktyczna spotkania dotyczyła umiejętności cyfrowych studentów, gdzie za pomocą aplikacji Barometr Kompetencji studenci mogli wykonać diagnozę swoich aktualnych umiejętności cyfrowych i zapoznać się z praktycznymi wymaganiami niezbędnymi do otrzymania kwalifikacji specjalistycznych eUrzędnik, eNauczyciel, RODO i Zarządzanie projektami.

W czasie wizyty przedstawicieli PB ECDL zostało zorganizowane przez Koło Warmińsko-Mazurskie PTI otwarte spotkanie z przedstawicielami firm w regionie zajmującymi się certyfikacją kompetencji i nadawaniem kwalifikacji w obszarze światowych standardów ICDL. W spotkaniu z udziałem przedstawicieli PB ICDL uczestniczyły między innymi Centra egzaminacyjne ICDL z Regionu Pomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego: Edugika – Centrum Szkoleniowe Krzysztof Dąbrowski, Techpal Spółka z o.o., MAGELLAN ALEKSANDRA KRUK, TOMPIECH Anna Piechowska oraz Egzaminatorzy ICDL: Marek Adamowicz, Marek Borucki, Michał Gumkowski, Roman Machuga, Grzegorz Olech reprezentujący uczelnie wyższe, szkoły publiczne i niepubliczne oraz działalność biznesową. Spotkanie było poświęcone bieżącym sprawom dotyczącym wdrożenia w Polsce nowego podejścia do potwierdzania kwalifikacji zgodne z wytycznymi Fundacji ICDL oraz Perspektywa finansowa 2021-2027 w warunkach Regionu Warmińsko-Mazurskiego i Regionu Pomorskiego. Spotkanie było organizowane przez Koło Warmińsko-Mazurskie PTI.

Zapraszamy do obejrzenia: Relacja Telewizja Olsztyn

 

Najnowsze wpisy