ICDL INSIGHTS

Najnowocześniejsze technologie dla menadżerów biznesowych

Program ICDL Insights – zaprojektowany w celu spełnienia wymagań obecnych i przyszłych menedżerów biznesowych oraz by pomóc zrozumieć nowe technologie informatyczne i trendy rozwojowe – oferuje moduły przeglądowe, które pozwalają spojrzeć na szerszy kontekst technologiczny w praktyczny sposób.

Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do „Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2021-2027” certyfikat ICDL (ECDL) jest kwalifikacją, a Polskie Towarzystwo Informatyczne – instytucją certyfikującą dla tej kwalifikacji.

Moduły ICDL (ECDL) Insights

Moduły ICDL Insights należą do nowej klasyfikacji i oznaczane są kolorem zielonym. W starej klasyfikacji nie były w ogóle obecne. Wszystkie moduły z grupy ICDL Insights dostępne są po angielsku.

Moduły ICDL (ECDL) Insights

Moduły ICDL Insights należą do nowej klasyfikacji i oznaczane są kolorem zielonym. W starej klasyfikacji nie były w ogóle obecne. Wszystkie moduły z grupy ICDL Insights dostępne są po angielsku.