Rama DigComp

Rama kompetencji cyfrowych DigComp powstała jako inicjatywa Unii Europejskiej. Ma na celu zebranie i uporządkowanie umiejętności oraz wiedzy informatycznej i informacyjnej.

Rama DigComp ewoluowała od czasu powstania, czego efektem są jej kolejne wersje (por. sekcja szara na dole strony). W tej chwili w ramach projektów unijnych obowiązują wytyczne z perspektywy finansowej 2021-2027 (gdzie zawarto ramę DigComp w wersji 1.0).

Nowe wytyczne powinny wkrótce zostać opublikowane na portalu Funduszy Europejskich. Póki to nie nastąpi realizatorów projektów obowiązuje rama 1.0 obejmująca następujące obszary i kompetencje ramowe:

Tabela 1. Moduły B1-B4, S1-S9

Kolejne edycje ramy DigComp

Poniżej zamieszczamy linki do kolejnych edycji ramy DigComp