ICDL (ECDL) PROFILE DIGCOMP

Certyfikaty dopasowane do europejskiej ramy kwalifikacji DIGCOMP

Standard wymagań został przygotowany na podstawie wyników projektu DIGCOMP, zrealizowanego przez Institute for Prospective Technological Studies w Sevilli, na podstawie analizy dotychczasowych ram kompetencji cyfrowych (w tym ECDL), przeprowadzonej w ramach unijnego projektu DIGCOMP, która umożliwiła przygotowanie ramy kompetencji informatycznych i informacyjnych (Digital Competence Framework) – nazwanej ramą kompetencji DIGCOMP.

Lista certyfikatów z Profile Digcomp dostępna jest tutaj.

Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do „Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2021-2027” certyfikat ICDL (ECDL) jest kwalifikacją, a Polskie Towarzystwo Informatyczne – instytucją certyfikującą dla tej kwalifikacji.

Moduł ICDL E-CITIZEN

Moduł ICDL E-CITIZEN