ICDL (ECDL) STANDARD

Rozszerzone kwalifikacje komputerowe

Certyfikat ICDL STANDARD zaświadcza, że jego posiadacz uzyskał rozszerzone kwalifikacje komputerowe, umożliwiające posługiwanie się komputerem w dzisiejszym świecie. Poza umiejętnościami potwierdzonymi certyfikatem ECDL BASE, zaświadcza on o dodatkowych umiejętnościach specjalistycznych – trzech do wyboru. Szczególnym warianten jest ICDL PTI Standard, który zawiera ściśle określone moduły: użytkowanie baz danych, grafika menedżerska i prezentacyjna, IT Security.

Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do „Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2021-2027” certyfikat ICDL (ECDL) jest kwalifikacją, a Polskie Towarzystwo Informatyczne – instytucją certyfikującą dla tej kwalifikacji.

Moduły ICDL (ECDL) STANDARD

Kolory modułów nawiązują do nowej klasyfikacji wprowadzonej przez Fundację ICDL (jasny niebieski – moduły Workforce, ciemny niebieski – moduły Professional; więcej informacji o nowej klasyfikacji można zlaeźć na stronie głównej). Dla dotychczasowych projektów nowa klasyfikacja nie ma jednak znaczenia.

Moduły ICDL (ECDL) WORKFORCE

Moduły ICDL (ECDL) STANDARD

Kolory modułów nawiązują do nowej klasyfikacji wprowadzonej przez Fundację ICDL (jasny niebieski – moduły Workforce, ciemny niebieski – moduły Professional; więcej informacji o nowej klasyfikacji można zlaeźć na stronie głównej). Dla dotychczasowych projektów nowa klasyfikacja nie ma jednak znaczenia.

Moduły ICDL (ECDL) WORKFORCE

ECDL BASE

ECDL STANDARD