GIS

Kwalifikacje w zakresie Systemów Informacji Geograficznej

EPP GIS (ang. Endorsed Product Program Geographical Information System) jest dokumentem potwierdzającym, że jego posiadacz zdobył i potrafi praktycznie wykorzystać określoną wiedzę w zakresie Systemów Informacji Geograficznej.

EPP GIS został stworzony przez Associazione Italiana per l’Informatica et il Calcolo Automatico (AICA). Jest certyfikatem, do otrzymania którego niezbędne jest pozytywne zaliczenie egzaminów z trzech modułów tematycznych a zakres wymaganej wiedzy i umiejętności do uzyskania Certyfikatu EPP GIS zawiera Sylabus.
Rozpowszechnianiem idei EPP GIS w Europie i na świecie oraz zapewnieniem porównywalnego i wysokiego poziomu egzaminów zajmuje się autor koncepcji – AICA – a także Fundacja ICDL (ang. International Computer Driving Licence Foundation Ltd.) z siedzibą w Dublinie (Irlandia). W Polsce Certyfikat EPP GIS jest wydawany wyłącznie przez Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI).

Zakłada się więc, że przystępując do egzaminu EPP e-Urzędnik, kandydat będzie miał opanowany blok umiejętności i wiadomości podstawowych w zakresie zgodnym z sylabusem certyfikatu co najmniej e-Citizen, aczkolwiek posiadanie tego certyfikatu nie jest formalnie wymagane. Kandydat przystępując do testu powinien umieć sprawnie tworzyć proste dokumenty i arkusze kalkulacyjne, przeglądać strony internetowe, a także posługiwać się pocztą elektroniczną.

Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do „Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2021-2027” certyfikat ICDL (ECDL) jest kwalifikacją, a Polskie Towarzystwo Informatyczne – instytucją certyfikującą dla tej kwalifikacji.

Moduł GIS

Moduł GIS w nowej klasyfikacji Fundacji ICDL należy do grupy Professional, oznaczanej kolorem ciemnoniebieskim. Dla dotychczasowych projektów nowa klasyfikacja nie ma jednak znaczenia.

Moduł ICDL (ECDL) PROFESSIONAL

Moduł GIS

Moduł GIS w nowej klasyfikacji Fundacji ICDL należy do grupy Professional, oznaczanej kolorem ciemnoniebieskim. Dla dotychczasowych projektów nowa klasyfikacja nie ma jednak znaczenia.

Moduł ICDL (ECDL) PROFESSIONAL