E-CITIZEN

Kompetencje ogólne dla poczatkujących

E-CITIZEN (w wersji polskiej e-Obywatel) jest doskonałym certyfikatem, ponieważ pozwala użytkownikowi poznawać Internet bez posiadania uprzedniej wiedzy informatycznej. Został zaprojektowany tak, aby pomagać użytkownikom wykorzystywać Internet w maksymalnym stopniu poprzez wyjaśnienie reguł jego działania oraz pokazanie jak można go wykorzystywać w wielu zastosowaniach. Zawiera tematykę dotyczącą załatwiania spraw urzędowych, znajdowania informacji, robienia zakupów, a także komunikowania się z rodziną i przyjaciółmi za pośrednictwem Internetu.

Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do „Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2021-2027” certyfikat ICDL (ECDL) jest kwalifikacją, a Polskie Towarzystwo Informatyczne – instytucją certyfikującą dla tej kwalifikacji.

Moduł ICDL E-CITIZEN

E-CITIZEN, podobnie jak w starej klasyfikacji, jest odrębnym certyfikatem, złożonym z jednego modułu.

Moduł ICDL E-CITIZEN

E-CITIZEN, podobnie jak w starej klasyfikacji, jest odrębnym certyfikatem, złożonym z jednego modułu.