Jakość

Jakość jest podstawowym czynnikiem podczas wdrażania Programu ECDL we wszystkich krajach. Neutralność wobec producentów rozwiązań, wartości społeczne i właśnie jakość – tworzą unikalną wartość Programu ECDL.

Operatorzy Krajowi, akredytowane Centra Egzaminacyjne, producenci rozwiązań oraz Fundacja ECDL zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań, aby zarówno osoby indywidualne jak i organizacje oraz społeczności skupione wokół Programu ECDL wykorzystały jak najwięcej swojego doświadczenia, umiejętności i wiedzy.

Cel ten można osiągnąć poprzez konsekwentne stosowanie norm zapewniających jakość w połączeniu z naciskiem na stałą poprawę zarówno kompetencji Kandydata jak i efektywności operacyjnej.

Fundacja ECDL wdrożyła System Zarządzania Jakością, wg normy ISO 9001:2015. Certyfikat to potwierdzający pokazany jest obok.