Kompetencje Pracowników PB ECDL

Ewa Lisowska

e-mail: ewa.lisowska@ecdl.pl
tel. 501 072 711

 • Sprawy dotyczące uprawnień Egzaminatorów ECDL
 • Sprawy formalne (umowy zlecenie, umowy o dzieło, inne)
 • Certyfikacja „Zgodny z ECDL”
 • Umowa-porozumienie o popularyzację ECDL
 • Współpraca z KR i KP

Adam Wieczorek

email: adam.wieczorek@ecdl.pl
tel. 694 606 958

 • Kontrola jakości procedur egzaminacyjnych
 • Obsługa projektów unijnych
 • Ochrona danych osobowych

Edyta Kamińska

e-mail: edyta.kaminska@ecdl.pl
tel. 501 073 036

 • Sprzedaż certyfikacji ECDL- faktury, korekty
 • Dystrybucja materiałów reklamowych
 • Rozliczenia miesięczne Centrów Egzaminacyjnych ECDL
 • Prowadzenie Projektu „Klasa z ECDL” – umowy, kontakt ze szkołami
 • exeBOOK – rejestracja, dostęp do platformy