Historia ECDL

1992

Pomysł stworzenia Certyfikatu Umiejętności Komputerowych

W tym roku w Finlandii powstała inicjatywa Certyfikatu Umiejętności Komputerowych jako jednolitego w skali kraju certyfikatu zaświadczającego, że jego posiadacz posiada podstawowe umiejętności obsługi mikrokomputerów i potrafi efektywnie je wykorzystać w codziennej pracy.

1994

Wydanie pierwszego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych

Po dwóch latach od powstania pomysłu, w Finlandii można było już zdać egzamin i otrzymać certyfikat. Do połowy 1996 roku w tym małym kraju (ok. 5 mln. mieszkańców) Certyfikat Umiejętności Komputerowych posiadało już ponad 10,000 osób. Docelowo Finowie zakładali, że egzaminom podda się około 1 mln. osób, tj. co piąty obywatel Finlandii.

1996

Upowszechnienie certyfikatu w Europie

Wzorując się na doświadczeniach fińskich CEPIS – Council of European Professional Informatics Societies (tj. Stowarzyszenie Europejskich Profesjonalnych Towarzystw Informatycznych) na początku 1996 roku podjął inicjatywę upowszechnienie idei Certyfikatu Umiejętności Komputerowych w całej Zjednoczonej Europie. Inicjatywę poparła Rada Europy i włączyła Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych do pakietu inicjatyw zmierzających do budowy w Europie Społeczeństwa Globalnej Informacji. Wdrożenie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych w czasie Europejskiego Forum w Pradze we wrześniu 1996 roku zostało także zalecone krajom Europy Środkowo-Wschodniej jako jedno z działań dostosowawczych.

1997

Powstaje Polskie Biuro ECDL

Polskie Towarzystwo Informatyczne, jako członek CEPISu, podjęło inicjatywę rozpropagowania idei i wdrożenia Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych w Polsce. Przygotowane zostały odpowiednie dokumenty i procedury, przetłumaczone pytania egzaminacyjne i przeszkoleni egzaminatorzy, w większości członkowie PTI. W 1997 roku powstało Polskie Biuro ECDL, którego zadaniem jest koordynacja prac, obsługa informacyjna systemu wydawania certyfikatów ECDL i nadzór nad rzetelnością przeprowadzania egzaminów. Pierwszy egzamin ECDL w Polsce odbył się we Wrocławiu 23 marca 1997 roku. Przystąpiły do niego 3 osoby, a egzaminował Zygmunt Mazur (PL-E0014), aktualnie Koordynator Regionalny województwa Dolnośląskiego.

2017

Ostatni audyt Fundacji ECDL w Polsce

Co kilka lat – po przeprowadzeniu audytu Polskiego Biura ECDL – odnawiana jest umowa PTI z Fundacją ECDL (licencja) na certyfikację ECDL na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Aktualna umowa obowiązuje od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2025 r. Poświadczenie tego faktu zamieszczono poniżej.