Jak ICDL (ECDL) wypełnia ramę DigComp

Zazwyczaj obszar wiedzy i umiejętności z sylabusa modułów ECDL jest znacznie szerszy od obszaru ramy DIGCOMP. W ramach jednego modułowego egzaminu ICDL (ECDL) sprawdzanych jest wiele kompetencji szczegółowych, wpisujących się w kompetencje modelowe (ramowe) ramy DIGCOMP. Moduły ICDL (ECDL) w różny sposób wpisują się w kompetencje modelowe ramy DIGCOMP, pokrywając w efekcie całą ramę na poziomach zaawansowania A i B (niektóre moduły ICDL (ECDL), szczególnie z grupy zaawansowanych, pokrywają także niektóre kompetencje na poziomie zaawansowania C).

Poniższe tabele pokazują jakie moduły ICDL (ECDL) potwierdzają poszczególne kompetencje szczegółowe, w zakresie ramowych kompetencji DIGCOMP:

Tabela 1

Moduły B1-B4, S1-S-9 [Pobierz Tabelę 1]

Tabela 2

Moduły  S10-S11, A1-A4, EPP (e-Urzędnik, e-Nauczyciel, GIS), e-Citizen [Pobierz Tabelę 2]

Tabela 1. Moduły B1-B4, S1-S9
Moduły S10-S11, A1-A4, EPP (e-Urzędnik, e-Nauczyciel, GIS), e-Citizen