ICDL (ECDL) Base

Podstawowy certyfikat dla pracowników wszystkich specjalności

ECDL BASE to podstawowy certyfikat dla pracowników wszystkich specjalności, którzy na co dzień posługują się komputerem, korzystają z Internetu, tworzą i edytują dokumenty oraz arkusze kalkulacyjne. Jest także ciekawym potwierdzeniem umiejętności komputerowych uczniów szkół różnych poziomów.

Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do „Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2021-2027” certyfikat ICDL (ECDL) jest kwalifikacją, a Polskie Towarzystwo Informatyczne – instytucją certyfikującą dla tej kwalifikacji.

Moduły ICDL (ECDL) Base

Wszystkie moduły ICDL BASE należą według nowej klasyfikacji wprowadzonej przez Fundację ICDL do grupy Workforce, oznaczanej kolorem jasno niebieskim (więcej informacji o nowej klasyfikacji można zlaeźć na stronie głównej). Dla dotychczasowych projektów nowa klasyfikacja nie ma jednak znaczenia.

Moduły ICDL (ECDL) WORKFORCE

Moduły ICDL (ECDL) Base

Wszystkie moduły ICDL BASE należą według nowej klasyfikacji wprowadzonej przez Fundację ICDL do grupy Workforce, oznaczanej kolorem jasno niebieskim (więcej informacji o nowej klasyfikacji można zlaeźć na stronie głównej). Dla dotychczasowych projektów nowa klasyfikacja nie ma jednak znaczenia.

Moduły ICDL (ECDL) WORKFORCE

ECDL BASE