Podręczniki do modułów ICDL (ECDL) BASE

ECDL B1. Podstawy pracy z komputerem

Podstawę ECDL Base stanowią dwa moduły egzaminacyjne: dotyczący sprzętu i systemów operacyjnych oraz pracy w sieci. Umiejętności w tym zakresie stanowią bazę, na której można budować dalsze możliwości posługiwania się współczesnym sprzętem komputerowym.
Podstawy pracy z komputerem to pierwszy z dwóch podstawowych modułów ECDL. Obejmuje on podstawy technik informacyjnych oraz zasady korzystania z komputera i systemu operacyjnego.

Można wymienić tu następujące zagadnienia:

 • podstawy technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
 • przegląd sprzętu i oprogramowania,
 • zasady pracy w systemie operacyjnym Windows,
 • narzędzia i aplikacje systemowe,
 • edycja i drukowanie dokumentów,
 • struktura zapisu informacji – nośniki, foldery, pliki,
 • zarządzanie informacjami,
 • podstawy sieci komputerowych,
 • zasady bezpieczeństwa i ochrony danych,
 • higiena pracy i elementy ochrony środowiska.

Książka rekomendowana przez PTI jako materiał szkoleniowy.

Link: http://ksiegarnia.pwn.pl/produkt/251473/ecdl-podstawy-pracy-z-komputerem.html

aut. Witold Sikorski
wyd. PWN

Podstawy pracy z komputerem. Moduł B1

Książka jest przeznaczona dla osób, które zamierzają przystąpić do egzaminu ECDL/ICDL Podstawy pracy z komputerem, Moduł B1.

Podręcznik stworzony przez Egzaminatora ECDL w oparciu o wieloletnie doświadczenie.

Przyswojenie wiedzy zawartej w podręczniku umożliwia bezproblemowe zdanie egzaminu ECDL oraz jest niezawodnym wsparciem podczas szkoleń.

Polskie Towarzystwo Informatyczne przyznało podręcznikowi certyfikat „Zgodny z sylabusem ECDL” i zaleca go jako materiał wspomagający przygotowanie do egzaminu.

Link do sklepu: https://beta.kiss.pl/kategoria-produktu/podreczniki/

aut. Wojciech Kolarz
Wy. Stowarzyszenie KISS

ECDL B2. Podstawy pracy w sieci

Książka pomaga przygotowac sie do zdania egzaminu z modułu Podstawy pracy w sieci, B2. Obejmuje następujące zagadnienia:

 • zasady przeglądania Internetu oraz bezpieczeństwa podczas pracy w sieci,
 • korzystanie z przeglądarki internetowej oraz konfiguracja jej ustawień,
 • efektywne wyszukiwanie informacji w sieci oraz krytyczna ocena znale­zio­nych treści,
 • kluczowe zagadnienia związane ze sprawami autorskimi i ochroną danych,
 • zasady obecności w społecznościach internetowych i komunikacji online,
 • poczta elektroniczna – wysyłanie i odbieranie wiadomości oraz zarzą­dzanie nimi,
 • organizacja poczty i stosowanie kalendarzy.

Link: http://ksiegarnia.pwn.pl/produkt/231197/ecdl-podstawy-pracy-w-sieci.html

 aut. Witold Sikorski
wyd. PWN

Podstawy pracy w sieci. Moduł B2

Książka jest przeznaczona dla osób, które zamierzają przystąpić do egzaminu ECDL/ICDL Podstawy pracy w sieci Moduł B2.

Podręcznik stworzony przez Egzaminatora ECDL w oparciu o wieloletnie doświadczenie.

Przyswojenie wiedzy zawartej w podręczniku umożliwia bezproblemowe zdanie egzaminu ECDL oraz jest niezawodnym wsparciem podczas szkoleń.

Polskie Towarzystwo Informatyczne przyznało podręcznikowi certyfikat „Zgodny z sylabusem ECDL” i zaleca go jako materiał wspomagający przygotowanie do egzaminu.

Link do sklepu: https://beta.kiss.pl/kategoria-produktu/podreczniki/

aut. Zygmunt Apiecionek
Wyd. Stowarzyszenie KISS

Przetwarzanie tekstów. Moduł B3

Książka jest przeznaczona dla osób, które zamierzają przystąpić do egzaminu ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów, Moduł B3.

Podręcznik stworzony przez Egzaminatora ECDL w oparciu o wieloletnie doświadczenie.

Przyswojenie wiedzy zawartej w podręczniku umożliwia bezproblemowe zdanie egzaminu ECDL oraz jest niezawodnym wsparciem podczas szkoleń.

Polskie Towarzystwo Informatyczne przyznało podręcznikowi certyfikat „Zgodny z sylabusem ECDL” i zaleca go jako materiał wspomagający przygotowanie do egzaminu.

Link do sklepu: https://beta.kiss.pl/kategoria-produktu/podreczniki/

aut. Andrzej Mazur
wyd. Stowarzyszenie KISS

Arkusze kalkulacyjne. Moduł B4

Książka jest przeznaczona dla osób, które zamierzają przystąpić do egzaminu ECDL/ICDL Arkusze kalkulacyjne, Moduł B4.

Podręcznik stworzony przez Egzaminatora ECDL w oparciu o wieloletnie doświadczenie.

Przyswojenie wiedzy zawartej w podręczniku umożliwia bezproblemowe zdanie egzaminu ECDL oraz jest niezawodnym wsparciem podczas szkoleń.

Polskie Towarzystwo Informatyczne przyznało podręcznikowi certyfikat „Zgodny z sylabusem ECDL” i zaleca go jako materiał wspomagający przygotowanie do egzaminu.

Link do sklepu: https://beta.kiss.pl/kategoria-produktu/podreczniki/

aut. Ewa Szymala
wyd. Stowarzyszenie KISS

Podręczniki do modułów ICDL (ECDL) STANDARD

ECDL S1. Użytkowanie baz danych

Książka przeznaczona jest dla osób, które chcą rozpocząć pracę z relacyjnymi bazami danych oraz tych, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych, Moduł S1. Niniejsze opracowanie obejmuje zagadnienia ściśle związane z Sylabusem v. 5.0 i pokazuje czytelnikowi, w jaki sposób krok po kroku zbudować bazę danych, wybrać z niej konkretne informacje, przedstawić w postaci raportu oraz wydrukować.

W książce zostały omówione:

 • istota baz danych oraz sposób ich organizacji i używania,
 • tworzenie prostych baz danych i podglądu ich zawartości w rożnych trybach pracy,
 • tworzenie tabel, określanie i modyfikowanie pól i ich właściwości, wprowadzanie i edycja w tabeli,
 • sortowanie i filtrowanie tabeli lub formularza, tworzenia, modyfikacji i uruchamianie kwerendy w celu
 • wybierania określonych informacji z bazy danych,
 • formularz i jego tworzenie w celu wprowadzania danych,
 • modyfikowanie i usuwanie rekordów i danych w rekordach,
 • tworzenie typowych raportów i przygotowywanie wydruków gotowych do rozpowszechnienia.

Link: http://ksiegarnia.pwn.pl/produkt/231196/ecdl-uzytkowanie-baz-danych.html )

aut. Alicja Żarowska-Mazur
wyd. PWN

ECDL S3. IT Security

Książka jest przeznaczona dla osób, które zamierzają przystąpić do egzaminu ECDL/ICDL IT Security, Moduł S3, ale również dla tych, które na co dzień korzystają z Internetu i chcą się dowiedzieć, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo w sieci.
Niniejsze opracowanie obejmuje zagadnienia ściśle związane z Syllabusem v. 1.0 i obejmuje następujące zagadnienia:

 • zagrożenia dla danych i zabezpieczanie zasobów,
 • złośliwe oprogramowanie – jego rodzaje oraz sposoby ochrony przed zainfekowaniem komputera, włamaniem, kradzieżą,
 • rodzaje połączeń sieciowych, korzystanie z połączeń bezprzewodowych,
 • bezpieczeństwo w Internecie – korzystanie z zaufanych stron i udostępnianie danych na portalach
 • społecznościowych wybranym grupom osób,
 • komunikacja w Internecie – poczta elektroniczna i komunikatory,
 • kopie bezpieczeństwa danych oraz rodzaje fizycznych zabezpieczeń sprzętu komputerowego.

Prezentowana książka jest rekomendowana przez PTI jako materiał szkoleniowy.

Link: http://ksiegarnia.pwn.pl/produkt/244781/ecdl-it-security.html

aut. Alicja Żarowska-Mazur, Dawid Mazur
wyd. PWN

ECDL S4. Edycja Obrazów

Książka jest przeznaczona dla osób, które zamierzają przystąpić do egzaminu ECDL/ICDL Edycja obrazów, Moduł S4, a także dla tych, którzy chcą poznać podstawy obróbki obrazów cyfrowych oraz przygotowania ich do druku.

Niniejsze opracowanie obejmuje zagadnienia ściśle związane z Syllabusem v. 1.0:

 • kluczowe pojęcia związane z obrazami cyfrowymi;
 • formaty plików graficznych oraz modele kolorów;
 • sposoby przechwytywania obrazów;
 • tworzenie obrazów: użycie warstw, zaznaczanie, zastosowanie efektów i filtrów, tekst;
 • narzędzia służące do retuszu, rysowania oraz malowania;
 • utworzenie projektu graficznego i przygotowanie go do druku.

Prezentowana książka jest rekomendowana przez PTI jako materiał szkoleniowy.

Link: http://ksiegarnia.pwn.pl/produkt/268669/ecdl-edycja-obrazow.html

aut. Alicja Żarowska-Mazur, Dawid Mazur
wyd. PWN

ECDL S6. Web Editing

Książka jest przeznaczona dla osób, które zamierzają przystąpić do egzaminu ECDL/ICDL Web Editing, Moduł S6, a także dla tych, które chcą poznać podstawy projektowania stron internetowych w ramach swojej pracy lub hobby.

Niniejsze opracowanie obejmuje zagadnienia ściśle związane z Syllabusem v. 1.0:

 • kluczowe pojęcia związane ze stronami internetowymi,
 • podstawy języka HTML,
 • kaskadowe arkusze stylów (CSS),
 • przygotowanie strony internetowej przy użyciu HTML oraz CSS,
 • wstawianie obrazów na stronę www oraz ich formatowanie,
 • sprawdzenie strony pod względem poprawności i opublikowanie jej pod wybraną domeną,
 • prawa autorskie.

Prezentowana książka jest rekomendowana przez PTI jako materiał szkoleniowy.

Link: http://ksiegarnia.pwn.pl/produkt/263147/ecdl-web-editing.html

aut. Alicja Żarowska-Mazur, Dawid Mazur
wyd. PWN

ECDL S7. Współpraca Online.

Książka jest przeznaczona dla osób, które zamierzają przystąpić do egzaminu ECDL/ICDL Współpraca online, Moduł S7, ale również dla tych, które na co dzień korzystają z Internetu oraz urządzeń mobilnych. Niniejsze opracowanie obejmuje zagadnienia ściśle związane z Syllabusem v. 1.0:

 • zasady współpracy w chmurze obliczeniowej,
 • ustawienia konfiguracyjne pozwalające na nawiązanie połączeń wideo oraz rozmów w technologii VIP,
 • przechowywanie zasobów na dyskach online,
 • kalendarze online,
 • popularne media społecznościowe,
 • środowiska e-learningowe,
 • współpracę online z użyciem urządzeń mobilnych.

Prezentowana książka jest rekomendowana przez PTI jako materiał szkoleniowy.

Link: http://ksiegarnia.pwn.pl/produkt/244782/ecdl-wspolpraca-online.html

aut. Alicja Żarowska-Mazur, Dawid Mazur
wyd. PWN

Zdajemy egzamin ECDL CAD

Książka przygotowuje do egzaminu European Computer Driving Licence – CAD (ECDL CAD), który od niedawna można zdawać również w Polsce. Powstała w oparciu o sylabus ECDL CAD w wersji 1.5. Zawiera podstawowe informacje na temat komputerowego wspomagania projektowania z wykorzystaniem programu AutoCAD w wersji polskiej i angielskiej. Omawia możliwie krótko i przystępnie podstawowe oraz najczęściej wykorzystywane narzędzia programu.
W książce znajdziesz informacje na temat:

 • interfejsu i nawigacji,
 • określania podstawowych parametrów rysunku,
 • warstw i ich właściwości,
 • eksportu i importu danych,
 • podstawowych narzędzi rysunkowych,
 • kreskowania oraz jego modyfikacji,
 • narzędzi modyfikacji rysunku,
 • odczytywania danych,
 • zmiany właściwości obiektów,
 • tworzenia i edycji opisów,
 • tworzenia i edycji wymiarów,
 • definiowania oraz edycji bloków rysunkowych,
 • tworzenia i zastosowania atrybutów bloku,
 • wstawiania obiektów OLE i hiperłączy,
 • przygotowania rysunku do wydruku.

W książce zamieszczono również zestawienie wybranych poleceń, skrótów klawiaturowych, pasków narzędzi, a także przykładowy test ECDL CAD.

 

aut. Bohdan Lisowski, Urszula Łaptaś, Maciej Skaza
wyd. PWN

ECDL CAD

Publikacja przedstawia zagadnienia, których znajomość jest wymagana na egzaminie na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECUK) dotyczący programu AutoCAD. Jest także pomocna osobom chcącym poznać filozofię pracy z AutoCAD oraz studentom mającym zajęcia z grafiki inżynierskiej.

Struktura i zawartość merytoryczna książki odpowiada wymaganiom (Syllabus) stawianym osobom przystępującym do egzaminu ECUK z AutoCAD. Autor nie skupia się na przedstawieniu jednej wersji AutoCADa, ale stara się, aby książka miała charakter uniwersalny i mogła być wykorzystywana przez osoby pracujące z różnymi wersjami programu (w tym także wersję 2009). Publikacja zawiera zwięzły opis najważniejszych narzędzi stosowanych przy tworzeniu rysunków 2D oraz opis zastosowania najbardziej przydatnych opcji tych narzędzi. Rozdziały kończą zestawy ćwiczeń do samodzielnego wykonania.

 

aut. Mariusz Rogulski
wyd. PWN

MODUŁ S9. Rozwiązywanie problemów

Książka jest przeznaczona dla osób, które zamierzają przystąpić do egzaminu ECDL/ICDL Rozwiązywanie problemów, Moduł S9.

Podręcznik stworzony przez Egzaminatora ECDL w oparciu o wieloletnie doświadczenie.

Przyswojenie wiedzy zawartej w podręczniku umożliwia bezproblemowe zdanie egzaminu ECDL oraz jest niezawodnym wsparciem podczas szkoleń. Polskie Towarzystwo Informatyczne przyznało podręcznikowi certyfikat „Zgodny z sylabusem ECDL” i zaleca poniższe podręczniki jako materiał wspomagający przygotowanie.

Link do sklepu: https://beta.kiss.pl/kategoria-produktu/podreczniki/

 

aut. Marcin Aptekorz
wyd. Stowarzyszenie KISS

ECDL S10. Podstawy programowania w języku Python

Książka jest przeznaczona dla osób, które są zainteresowane certyfikacją umiejętności z modułu S10 ECDL, czyli podstaw programowania, bądź chcących przyswoić sobie wiedzę z zakresu podstaw programowania w języku Python. Jest to jeden z najprężniej rozwijających się języków programowania, charakteryzujący się stosunkowo prostą składnią, co czyni go przystępnym także dla osób, które z programowaniem wcześniej nie miały do czynienia.
Niniejsze opracowanie obejmuje zagadnienia ściśle związane z sylabusem S10 w wersji 1.0:
• metody myślenia komputacyjnego oraz definicje podstawowych pojęć,
• początki programowania: polecenie PRINT, operatory arytmetyczne, zmienne, typy danych, listy, krotki,
• programowanie: logika, instrukcje warunkowe, iteracja, instrukcja BREAK i CONTINUE, pętla FOR, procedury i funkcje, zdarzenia, moduły – TKINTER, RANDOM, DateTime, MATH.
Na końcu znajdują się przykładowe pytania testowe wraz z kluczem odpowiedzi.

aut. Albert Hodorowicz
wyd. PWN

Moduł ECDL Podstawy programowania

Materiał szkoleniowy jest przeznaczony dla osób, które zamierzają przystąpić do egzaminu ECDL/ICDL Podstawy programowania, Moduł S10, ale również dla tych, które chcą poznać podstawy programowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje zagadnienia ściśle związane z Syllabusem v. 1.0:

 • terminologia: kluczowe pojęcia
 • metody myślenia komputacyjnego
 • początki programowania: podstawy, zmienne i typy danych
 • programowanie: logika, iteracja, warunki, procedury i funkcje, zdarzenia
 • testowanie, debugowanie i wersja produkcyjna

Prezentowana broszura jest rekomendowana przez PTI jako materiał szkoleniowy.

Materiały można zamawiać w Polskim Biurze ECDL (biuro@ecdl.pl) – można je odebrać osobiście w siedzibie ECDL Polska w Warszawie lub zlecić wysyłkę.

 

Jak ugryźć ECDL PTI Standard?

Podręcznik przeznaczony jest dla osób początkujących, przygotowujących się do uzyskania jednego z certyfikatu ECDL PTI Standard. Materiał w niej zawarty w pełni pokrywa się z zagadnieniami określonymi w sylabusach w wersjach 1.0 (moduły B1, B2), 2.0 (moduł S3 – IT Security) oraz 5.0 (moduły B3, B4, S1, S2).

Stanowi również idealne uzupełnienie wiedzy zdobywanej podczas szkoleń z obsługi komputera oraz pakietu Microsoft Office w wersji 2013.
Podręcznik obejmuje następujące moduły:

Moduł B1. Podstawy pracy z komputerem.

Moduł B2. Podstawy pracy w sieci.

Moduł B3. Przetwarzanie tekstów.

Moduł B4. Arkusze kalkulacyjne.

Moduł S1. Użytkowanie baz danych.

Moduł S2. Grafika menedżerska i prezentacyjna.

Moduł S3. IT Security

Link do strony: http://www.podreczniki-ecdl.pl/

 

aut. Damian Dmuchowski

Podręczniki do modułu ICDL (ECDL) ADVANCED

ECDL Advanced na skróty

Certyfikat ECDL Advanced (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Poziom zaawansowany) to cztery egzaminy praktyczne z zakresu: przetwarzania tekstów, arkuszy kalkulacyjnych, użytkowania baz danych oraz grafiki menedżerska i prezentacyjna. Certyfikat ECDL Advanced potwierdza zdobycie umiejętności obsługi programów użytkowych zgodnie z międzynarodowym systemem szkoleń. W Polsce licencji na szkolenia udziela Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI), ono także wydaje certyfikaty.

Każdy z egzaminów zdawany jest niezależnie od innego, nie jest też wymagane posiadanie jakichkolwiek certyfikatów ECDL. Po zdaniu każdego egzaminu może być wydany oddzielny Certyfikat ECDL Profile z określonego modułu. Egzaminy te są stworzone z myślą o zaawansowanych użytkownikach aplikacji biurowych oraz informatykach, w szczególności pracujących w grupach wsparcia (help deskach), którzy pomagają użytkownikom rozwiązywać problemy z eksploatacją oprogramowania biurowego.

Książka wychodzi naprzeciw wymogom certyfikatu ECDL Advanced, Syllabus v. 2.0. Oparta jest na praktycznych przykładach. Treści zawarte w książce są instruktażem i opisem zadań praktycznych wykonywanych w aplikacjach pakietu Microsoft Office 2013. Książka w prosty sposób przedstawia najważniejsze zagadnienia zgodne z wymogami do certyfikatu ECDL Advanced.

 

aut. Alicja Żarowska-Mazur, Waldemar Węglarz

Podręcznik do modułu ICDL (ECDL) GIS

Podstawy GIS (ArcGIS). ECDL EPP GIS

Podręcznik przygotowany jest dla osób przygotowujących się do zdania egzaminu European Computer Driving Licence Endorsed Product Program Geographical Information System – EPP GIS.
Zakres podręcznika powstał na bazie obowiązującego sylabusa ver 1.0 dostępnego na stronie internetowej ECDL Polska, lecz został nieznacznie zmodyfikowany w stosunku do tematów przedstawionych w sylabusie (ver. 1.0) ze względu na specyfikę oprogramowania ArcMap, na którym zostały przestawione wszystkie przykłady wymaganych umiejętności. Wszelkie wymienione w sylabusie zagadnienia zostały zawarte w treści podręcznika.

aut. Agnieszka M. Piechota, Bartłomiej Szypuła 
wyd. Stowarzyszenie KISS

Podręcznik do modułu ICDL (ECDL) E-OBYWATEL

ECDL e-obywatel

Co daje ECDL e-Obywatel?
Certyfikat ECDL e-Obywatel potwierdza zdobycie umiejętności w zakresie korzystania z narzędzi internetowych po odbyciu międzynarodowego systemu szkoleń.

Prezentowana książka stanowi kompletny materiał szkoleniowy przygotowujący do zdania certyfikatu.
Zawiera treści z zakresu:
posługiwania się Internetem,
korzystania z poczty elektronicznej i dostępnych usług on-line,
wyszukiwania informacji.

 

aut. Zdzisław Nowakowski, Witold Sikorski 
wyd. PWN

Podręcznik do modułu ICDL (ECDL) DIGCOMP

Jak ugryźć ECDL PROFILE DIGCOMP?

Podręcznik przeznaczony jest dla osób początkujących, przygotowujących się do uzyskania jednego z certyfikatów ECDL PROFILE DIGCOMP. Materiał w niej zawarty całkowicie odzwierciedla zagadnienia określone w sylabusach w wersjach 1.0 (moduły B1, B2, S9), 2.0 (moduł S3) oraz 5.0 (moduły B3, B4), wraz z rozszerzeniami pozwalającymi zapewnić pełne pokrycie ram kompetencji na poziomach A i B zgodnie ze standardem wymagań dla kompetencji cyfrowych, realizowanych w obszarze edukacji, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i Regionalnych Programów Operacyjnych, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Stanowi również idealne uzupełnienie wiedzy zdobywanej podczas szkoleń z obsługi komputera oraz pakietu Microsoft Office w wersji 2013.

Podręcznik obejmuje następujące moduły:

Moduł B1. Podstawy pracy z komputerem.

Moduł B2. Podstawy pracy w sieci.

Moduł B3. Przetwarzanie tekstów.

Moduł B4. Arkusze kalkulacyjne.

Moduł S3. IT Security.

Moduł S9. Rozwiązywanie problemów.

aut. Damian Dmuchowski