ICDL (ECDL) PROFILE

Indywidualny profil kwalifikacji komputerowych

ICDL PROFILE umożliwia kandydatom zbudowanie swojej ścieżki certyfikacyjnej, która najbardziej odpowiada ich potrzebom lub ich pracodawców. W ten sposób można walidować (certyfikować) te umiejętności, które najlepiej pasują do profilu zawodowego czy profilu edukacji. Na certyfikacie ICDL PROFILE PTI potwierdza dowolną liczbę modułów ICDL zdobytych przez Kandydata.

Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do „Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2021-2027” certyfikat ICDL (ECDL) jest kwalifikacją, a Polskie Towarzystwo Informatyczne – instytucją certyfikującą dla tej kwalifikacji.

Moduł ICDL E-CITIZEN

Moduł ICDL E-CITIZEN