CUK-PP

Potwierdza podstawowe kompetencje komputerowe, jest wpisany do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZSK)

Certyfikat Umiejętności Komputerowych – poziom podstawowy (CUK-PP) jest dokumentem świadczącym o tym, że jego posiadacz nabył kwalifikację potwierdzającą podstawowe kompetencje komputerowe umożliwiające korzystanie z komputera w dzisiejszym świecie.

To podstawowy certyfikat dla pracowników wszystkich specjalności, którzy na co dzień posługują się komputerem, korzystają z Internetu, tworzą i edytują dokumenty oraz arkusze kalkulacyjne. Certyfikat jest włączony do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Przypisano go do drugiego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do „Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2021-2027” certyfikat ICDL (ECDL) jest kwalifikacją, a Polskie Towarzystwo Informatyczne – instytucją certyfikującą dla tej kwalifikacji.

Moduły CUK-PP

 

Moduły CUK-PP odpowiadają modułom ICDL BASE. Według nowej klasyfikacji należą do grupy Workforce, oznaczanej kolorem jasno niebieskim (więcej informacji o nowej klasyfikacji można zlaeźć na stronie głównej). Dla dotychczasowych projektów nowa klasyfikacja nie ma jednak znaczenia.

Moduły ICDL (ECDL) WORKFORCE

Moduły CUK-PP

 

Moduły CUK-PP odpowiadają modułom ICDL BASE. Według nowej klasyfikacji należą do grupy Workforce, oznaczanej kolorem jasno niebieskim (więcej informacji o nowej klasyfikacji można zlaeźć na stronie głównej). Dla dotychczasowych projektów nowa klasyfikacja nie ma jednak znaczenia.

Moduły ICDL (ECDL) WORKFORCE

ECDL BASE