Cennik

Uwaga!

Od 1 lutego 2024 wprowadzamy nowy cennik certyfikacji!

Kody egzaminacyjne zakupione przed tą datą, zachowują swoją ważność – bez konieczności dopłaty –  przez okres 6 miesięcy od daty zakupu.

W umowach na projekty unijne, zawartych z PTI przed 1 lutego 2024, gwarantujemy ceny według starego cennika, niezależnie od daty zakupu kodów.

W innych uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach PTI może podpisać z podmiotem realizującym projekt umowę na projekt unijny, z zachowaniem cen według starego cennika.

Zasady płatności za egzaminy ECDL

Informacja dla kandydatów indywidualnych

Jeśli kandydat chce samodzielnie kupić kod na egzamin ECDL, należy skorzystać z wirtualnej kasy www.eecdl.pl/kasa i dokonać wyboru odpowiedniego kodu oraz płatności.

Pomocny może okazać się  poradnik , w którym można znaleźć informacje, jakie kroki należy wykonać, żeby kupić kod egzaminacyjny.

Informacja dla organizatorów / instytucji

Jeśli organizator chce zamówić kody egzaminacyjne ECDL dla większej grupy osób, należy wysłać swoje zamówienie kilka dni przed egzaminem na adres biuro@ecdl.pl . PB ECDL przy PTI wystawi i odeśle w wiadomości e-mail: FV VAT oraz link z kodami na egzamin. FV należy opłacić na podstawie danych znajdujących się na fakturze VAT, ponieważ każdy egzamin jest powiązany z konkretną wpłatą.

Wygenerowane kody na egzamin można wykorzystać tylko zgodnie z ich przeznaczeniem, np. nie można wykorzystać kodu na egzamin w cenie ulgowej, jeśli kupiono kody na egzaminy w cenie normalnej.

Jak skorzystać ze stawki VAT ZW?

Jeśli instytucja realizująca projekt unijny chce korzystać ze stawki VAT ZW, należy przesłać taką informację na adres biuro@ecdl.pl, a następnie podpisać umowę na projekt jeszcze przed złożeniem pierwszego zamówienia na fakturę dotyczącą projektu.

Cennik egzaminów ECDL (ważny od 01.02.24)

Poniżej, w tabeli przedstawiamy cennik obowiązujący od 1 lutego 2024 roku. Stary cennik dostępny jest pod tym linkiem.

Egzamin Typ netto PLN brutto PLN
Workforce* N/P 190,0 zł 233,7 zł
U/P 160,0 zł 196,8 zł
Professional** N/P 250,0 zł 307,5 zł
U/P 210,0 zł 258,3 zł
Insights*** N/P 300,0 zł 369,0 zł
U/P 260,0 zł 319,8 zł
e-Citizen**** N/P 200,0 zł 246,0 zł
U/P 160,0 zł 196,8 zł

N – egzamin normalny, U – egzamin ulgowy, P – egzamin poprawkowy

*Moduły ICDL (ECDL) WORKFORCE

Podstawy pracy z komputerem (B1)
Podstawy pracy w sieci (B2)
Przetwarzania tekstów (B3)

ECDL BASE

Arkusze kalkulacyjne (B4)
Użytkowanie baz danych  (S1)
Grafika menadżerska  (S2)
IT Security (S3)

ECDL STANDARD

Współpraca online (S7)
Rozwiązywanie problemów (S9)
RODO (S11)
Praca zdalna (S12)

**Moduły ICDL (ECDL) PROFESSIONAL

Edycja obrazów (S4)
Zarządzanie projektami (S5)
Web editing (S6)

ECDL STANDARD

CAD (S8)
Podstawy programowania (S10)
Zaawansowane przetwarzanie tekstów (A1)
Zaawansowane arkusze kalkulacyjne (A2)
Zaawansowane użytkowanie baz danych (A3)

ECDL ADVANCED

Zaawansowana grafika menadżerska i prezentacyjna (A4)
e-Urzędnik
e-Nauczyciel
GIS

ECDL EPP

***Moduły ICDL INSIGHTS

Cloud Computing
Internet of Things
Big Data
Artificial Intelligence

****Moduł ICDL E-CITIZEN

e-Citizen

E-CITIZEN

Zasady płatności za egzaminy ECDL

Kto może skorzystać z opłaty ulgowej?

Opłaty ulgowe przysługują uczniom oraz studentom wszystkich typów studiów w wieku poniżej 26 lat, którzy posiadają legitymację uczniowską lub studencką, a także emerytom 60+ posiadającym legitymację emerycką.

 

Jak długo ważne są kody egzaminacyjne ECDL?

Informujemy, że zgodnie z Regulaminem Systemu Egzaminacyjnego eECDL.pl (http://regulamin.eecdl.pl/) oraz Regulaminem Wirtualnej Kasy (https://kasa.eecdl.pl/regulamin.php) kody na egzaminy ECDL należy wykorzystać w terminie maksymalnie 6 miesięcy od daty dokonania wpłaty. W przeciwnym razie nadwyżka wpłaty za egzaminy przechodzi na własność PTI, a Kandydat nie może domagać się jej zwrotu. Przystąpienie do egzaminu ECDL po upływie tego terminu wymaga nowej wpłaty/zakupienia nowego kuponu z kodem na egzamin

Ile kosztuje certyfikat ECDL?

W cenie każdego egzaminu zawarty jest jeden certyfikat. Jeśli Kandydat chce otrzymać kolejny certyfikat ECDL, wystarczy, że zamówi kod na dodatkowy certyfikat w cenie 25 zł brutto (od 1 lipca 2020 – 25 zł netto).

Cena duplikatu każdego certyfikatu wynosi 25 zł brutto (od 1 lipca 2020 – 25 zł netto).

Jak skorzystać z Vouchera na egzamin ECDL?

Jeśli Kandydat posiada Voucher na egzaminy ECDL, należy zgłosić ten fakt przed egzaminem do PB ECDL. Kandydat powinien wysłać e-mail na biuro@ecdl.pl , a w treści wiadomości podać numer vouchera, PESEL oraz informację, który moduł  wybiera. W wiadomości zwrotnej prześlemy kod na egzamin ECDL.