ICDL (ECDL) ADVANCED

Zaawansowane kwalifikacje komputerowe

Certyfikat ICDL ADVANCED zaświadcza, że jego posiadacz uzyskał zaawansowane kwalifikacje komputerowe, umożliwiające posługiwanie się komputerem w dzisiejszym świecie. Każdy z egzaminów zdawany jest niezależnie od innego oraz od posiadania jakichkolwiek certyfikatów ICDL. Egzaminy te są stworzone z myślą o zaawansowanych użytkownikach aplikacji biurowych, dla których poziom podstawowych modułów ICDL jest za niski. Egzaminy te zalecane są także informatykom, szczególnie pracownikom grup wsparcia (help desk), którzy pomagają użytkownikom rozwiązywać ich problemy z eksploatację oprogramowania biurowego.

Osoba, która skompletuje 4 zdane egzaminy ICDL ADVANCED w okresie nie dłuższym niż 3 lata uzyskuje Certyfikat ICDL EKSPERT.

Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do „Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2021-2027” certyfikat ICDL (ECDL) jest kwalifikacją, a Polskie Towarzystwo Informatyczne – instytucją certyfikującą dla tej kwalifikacji.

Moduły ICDL (ECDL) ADVANCED

 Wszystkie moduły ICDL ADVANCED należą według nowej klasyfikacji wprowadzonej przez Fundację ICDL do grupy Professional, oznaczanej kolorem ciemnoniebieskim (więcej informacji o nowej klasyfikacji można zlaeźć na stronie głównej). Dla dotychczasowych projektów nowa klasyfikacja nie ma jednak znaczenia.

 

Moduły ICDL (ECDL) PROFESSIONAL

Zaawansowane przetwarzanie tekstów (A1)
Zaawansowane arkusze kalkulacyjne (A2)
Zaawansowane użytkowanie baz danych (A3)

ECDL ADVANCED

Zaawansowana grafika menedżerska i prezentacyjna (A4)

Moduły ICDL (ECDL) ADVANCED

 Wszystkie moduły ICDL ADVANCED należą według nowej klasyfikacji wprowadzonej przez Fundację ICDL do grupy Professional, oznaczanej kolorem ciemnoniebieskim (więcej informacji o nowej klasyfikacji można zlaeźć na stronie głównej). Dla dotychczasowych projektów nowa klasyfikacja nie ma jednak znaczenia.

 

Moduły ICDL (ECDL) PROFESSIONAL

Zaawansowane przetwarzanie tekstów (A1)

ECDL ADVANCED

Zaawansowane arkusze kalkulacyjne (A2)
Zaawansowane użytkowanie baz danych (A3)
Zaawansowana grafika menedżerska i prezentacyjna (A4)