Code Week 2023 oraz GEEK

01.15.2024

Koło Warmińsko Mazurskie Polskiego Towarzystwa Informatycznego (PTI) przy wsparciu Wydziału Matematyki i Informatyki i dziekana wydziału prof. dr hab. Adama Doliwę było organizatorem stoisk w ramach Święta programowania Code Week 2023 organizowanego przez NASK w Olsztynie oraz w Augustowie.

W Olsztynie Święto Programowania odbywało się w nowo otwartym budynku Kortosfery na terenie campusu UWM, gdzie obecni byli Marcin Wichorowski (prezes Oddziału Pomorskiego PTI) oraz Marcin Chyży (członek Zarządu Koła Warmińsko-Mazurskiego PTI) i członkowie koła PTI, pracownicy wydziału WMII UWM Tomasz Żmijewski i Mirosław Żużel. W Augustowie było organizowane stoisko na terenie Szkoły Podstawowej nr 4. W Augustowie ofertę przedstawiał Antoni Cichocki Prezes Ponadregionalnego Konsorcjum Szkoleniowo – Egzaminacyjnego reprezentujący Centrum Egzaminacyjne ICDL/ECDL.

Na stoiskach przedstawiono informacje dotyczące wsparcia Polskiego Towarzystwa Informatycznego w procesach nauczania. Jedną z nowości były zasady udziału młodzieży szkolnej w konkursie GEEK – Gry Eksperymentalne Edukacyjne Komputerowe. Konkurs informatyczne GEEK ma dopiero IV edycję. Celem konkursu jest utworzenia przez zespół uczniów scenariusza lub też implementacji gry komputerowej. Z roku na rok coraz więcej zespołów przystępuje do udziału w tym trudnym konkursie. Młodzież z Pomorza oraz Warmii i Mazur i Podlasia corocznie bierze udział w tworzeniu gier oraz w każdym roku przechodzi eliminacje i dostaje się do zawodów ogólnopolskich. Na stoisku można było wziąć udział w interaktywnym testowaniu gier stworzonych we wcześniejszych edycjach konkursu GEEK.

Nie zabrakło też informacji dla nauczycieli przedmiotów informatycznych dotyczących programu Klasa z ECDL (https://ecdl.pl/klasy-z-ecdl/) oraz podręcznika online exeBook zawierającego interaktywne ćwiczenia wspierające przedmiot technologii informatycznych oraz programowania m.in. programowania w Phyton i Scratch.. Polskie Towarzystwo Informatyczne w ramach programu ICDL oferuje także naukę programowania zgodną z sylabusem podstaw programowania w Phyton i Scratch. Na stoisku była też możliwość testowania poziomu umiejętności komputerowych za pomocą Narzędzia Barometr kompetencji dającego wynik poziomu kompetencji cyfrowych w zakresie informacji, komunikacji, przetwarzania tekstu i arkuszy kalkulacyjnych z której korzystali nauczyciele i rodzice.

 

Na stoiskach przedstawiono informacje dotyczące wsparcia Polskiego Towarzystwa Informatycznego w procesach nauczania. Jedną z nowości były zasady udziału młodzieży szkolnej w konkursie GEEK – Gry Eksperymentalne Edukacyjne Komputerowe. Konkurs informatyczne GEEK ma dopiero IV edycję. Celem konkursu jest utworzenia przez zespół uczniów scenariusza lub też implementacji gry komputerowej. Z roku na rok coraz więcej zespołów przystępuje do udziału w tym trudnym konkursie. Młodzież z Pomorza oraz Warmii i Mazur i Podlasia corocznie bierze udział w tworzeniu gier oraz w każdym roku przechodzi eliminacje i dostaje się do zawodów ogólnopolskich. Na stoisku można było wziąć udział w interaktywnym testowaniu gier stworzonych we wcześniejszych edycjach konkursu GEEK.

Nie zabrakło też informacji dla nauczycieli przedmiotów informatycznych dotyczących programu Klasa z ECDL (https://ecdl.pl/klasy-z-ecdl/) oraz podręcznika online exeBook zawierającego interaktywne ćwiczenia wspierające przedmiot technologii informatycznych oraz programowania m.in. programowania w Phyton i Scratch.. Polskie Towarzystwo Informatyczne w ramach programu ICDL oferuje także naukę programowania zgodną z sylabusem podstaw programowania w Phyton i Scratch. Na stoisku była też możliwość testowania poziomu umiejętności komputerowych za pomocą Narzędzia Barometr kompetencji dającego wynik poziomu kompetencji cyfrowych w zakresie informacji, komunikacji, przetwarzania tekstu i arkuszy kalkulacyjnych z której korzystali nauczyciele i rodzice.

Najnowsze wpisy