ICDL WORKFORCE

Podstawowe kompetencje cyfrowe dla pracowników – efektywność i zatrudnienie

ICDL WORKFORCE  został stworzony w celu rozwijania umiejętności cyfrowych w nowoczesnym miejscu pracy. Te moduły pomogą pracownikom i kandydatom wykazać  skuteczne wykorzystanie aplikacji i technologii, niezbędnych na większości stanowisk pracy.

Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do „Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2021-2027” certyfikat ICDL (ECDL) jest kwalifikacją, a Polskie Towarzystwo Informatyczne – instytucją certyfikującą dla tej kwalifikacji.